PRENDRE LA PARAULA

Vídeo explicatiu:

Preguntes del tema 3:

Tots som convidats a parlar amb valentia i parresia, és a dir, integrant llibertat, veritat i caritat. Com promovem dins la comunitat local i els seus organismes un estil de comunicació lliure i autèntica, sense biaixos i oportunismes? I davant la societat de la qual formem part, com ho fem? Quan i com aconseguim dir el que realment tenim al cor? Com funciona la relació eclesial amb el sistema dels mitjans de comunicació (no sols els mitjans catòlics)? Qui parla en nom de la comunitat cristiana i com és triat?

Fitxa de treball

Text de l’Escriptura:

Guarició del cec Bartimeu (Mc 10, 46-52)

Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i captaire, s’estava assegut vora el camí. Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar:
—Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi!

Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
—Fill de David, tingues pietat de mi!

Jesús s’aturà i digué:
—Crideu-lo.

Ells van cridar el cec dient-li:
—Coratge! Aixeca’t, que et crida.

Ell llançà el mantell, es posà dret d’una revolada i se’n va anar cap a Jesús. 51 Jesús li preguntà:
—Què vols que faci per tu?

El cec respongué:
Rabuní, fes que hi vegi.

Jesús li digué:
—Vés, la teva fe t’ha salvat.
A l’instant hi veié i el seguia camí enllà.