DISCERNIR I DECIDIR

Vídeo explicatiu:

Preguntes del tema 9:

En un estil sinodal es decideix per discerniment, sobre la base d’un consens que neix d’una mateixa obediència a l’Esperit. Amb quins procediments i amb quins mètodes discernim junts i prenem decisions? Com es poden millorar? Com promovem la participació en les decisions dins de comunitats jeràrquicament estructurades? Com articulem la fase de la consulta amb la fase deliberativa, el procés de decisió (decision-making) en el moment de la presa de decisions (decision-taking)? De quina manera i amb quins instruments promovem la transparència i la responsabilitat (accountability)?

Fitxa de treball

Text de l’Escriptura:

Petició dels fills de Zebedeu (Mc 10, 35-45)

Llavors Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, s’acosten a Jesús i li diuen:
—Mestre, voldríem que ens concedissis el que et demanarem.

Jesús els preguntà:
—Què voleu que faci per vosaltres?

Ells li respongueren:
—Concedeix-nos de seure amb tu a la teva glòria l’un a la teva dreta i l’altre a la teva esquerra.

Jesús els contestà:
—No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la copa que jo beuré o ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?

Ells li respongueren:
—Sí que podem.

Jesús els digué:
—Prou que beureu la copa que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat; però seure a la meva dreta o a la meva esquerra, no sóc jo qui ho ha de concedir: hi seuran aquells per a qui Déu ho ha preparat.

Quan els altres deu ho sentiren, es van indignar contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:
—Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos, i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci l’esclau de tots; com el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a rescat per tothom.