Temàtiques

Els deu nuclis temàtics del Sínode

El Document preparatori del Sínode ha tigut per finalitat afavorir la primera fase d’escolta i consulta al poble de Déu en cada Església particular i, concretament, en la nostra Església diocesana de Tarragona. S’ha tractat «d’afavorir un ampli procés de consulta per a recollir la riquesa de les experiències de sinodalitat viscudes, amb les seves diverses articulacions i matisos, implicant els pastors i els fidels» de la nostra Església diocesana.