QÜESTINARIS OFICIALS

Els deu nuclis temàtics del Document preparatori del Sínode

El Document preparatori del Sínode té per finalitat afavorir la primera fase d’escolta i consulta al poble de Déu en cada Església particular i, concretament, en la nostra Església diocesana de Tarragona. Es tracta «d’afavorir un ampli procés de consulta per a recollir la riquesa de les experiències de sinodalitat viscudes, amb les seves diverses articulacions i matisos, implicant els pastors i els fidels» de la nostra Església diocesana, «sense obviar les precioses aportacions que poden venir dels consagrats i consagrades», i sense excloure «la veu dels pobres i dels exclosos».