MATERIAL

FASE CONTINENTAL DEL SÍNODE

Recomanacions finals de l'Assemblea Continental de Praga

Síntesis para la etapa continental europea

Aportacions diocesanes a la fase continetal

Document de treball per a l'etapa Continental

Material per treballar la Fase Continental

Respostes Fase Continental

Recursos

Document preparatori

Logotip en català

Himne

Lletra de l’himne

Descarregar l’himne