DIALOGAR AMB LES ALTRES CONFESSIONS CRISTIANES

Vídeo explicatiu:

Preguntes del tema 7:

El diàleg entre els cristians de diverses confessions, units per un sol baptisme, té un lloc particular en el camí sinodal. Quines relacions mantenim amb els germans i les germanes de les altres confessions cristianes? A quins àmbits es refereixen? Quins fruits hem obtingut d’aquest «caminar junts»? Quines són les dificultats?

Fitxa de treball