El mes d’octubre de 2021, l’Església començava un camí sinodal de tres anys de durada articulat en tres fases —la diocesana, la continental i la universal—. Aquest treball, una proposta inèdita fins ara, conduirà a la celebració de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes, a l’octubre de 2023, amb el tema «Per a una Església sinodal: comunió, participació i missió».

Durant els darrers mesos, l’arxidiòcesi de Tarragona ha treballat en la fase diocesana, assolint la participació d’un miler de persones distribuïdes en els més de 100 equips de treball que s’han format. Fruit d’aquest procés de discerniment i escolta, la comissió diocesana del Sínode ha elaborat un document amb cinquanta propostes, recollint les reflexions aportades pels participants.

A partir d’ara, entre el setembre de 2022 i el març de 2023 es desenvoluparà la segona fase del procés, en la qual se celebraran les assemblees regionals i continentals. Finalment, a l’octubre de 2023, tindrà lloc, a Roma, la XVI Assemblea  General Ordinària del Sínode dels bisbes, que tindrà com a base el conjunt de propostes recollides arreu.